Nasa Tongataʻeapa (Tonga) na ang uri ng sanaysay

Sa anong sitwasyon mas magandang gamitin ang videoconference. At isa pa sa mga ito’y pagbubuo ng mga videoconference Ang videoconference ay ibang espesyal na tipo ng chat na posibleng samahan ng dalawa o higit na mas maraming myembro. At hindi lang pormalan ang mga usapan na puwedeng gawin sa videoconference. Palaging ginagawa sa lahat ng mga kumpanya ang pormal na mga kumperensya. Kailangang may tamang sinusuot ang mga kasali kung ito ang okasyon sa uri ng sanaysay sa Tongataʻeapa (Tonga) at walang magulo sa mga paligid upang naaabala ang pag-uusap. Mayroon pang mga kumpanya na may malawak na lugar na…