Nasa Taiwan (台湾, Tsina) na ang panitikan noong panahon ng hapon

Ang panitikan noong panahon ng hapon at opisina Ang pagbubuo ng pangmaramihang panitikan noong panahon ng hapon sa lungsod ng Taiwan (台湾, Tsina). Pipili ka lang ng mga tao na gusto mong isama sa chat at pipindot ng “Gumawa ng bagong grupo”, pagkatapos nito ay pipindutin ang lahat ng mga napili mong kakausapin at ang “Tumawag”. Mas maganda kung nakabukas na lahat ng mga kamera ng mga kakausapin mo. Kung di pa nila nabubuksan ang mga web camera, tila itong tawag lang na walang larawan. Mayroon ding iba pang kaparaanan ng madaling paggawa ng tawag na may video. Ano ang…