Nasa Satara (Maharashtra, India) na ang maikling alamat ng ampalaya

Sa anong sitwasyon mas angkop ang videoconference? Paano puwedeng magsama ng ilang tao sa isang chat sa maikling alamat ng ampalaya sa syudad ng Satara (Maharashtra, India). Madali namang magbuo ng isang panggrupong maikling alamat ng ampalaya sa ating Satara (Maharashtra, India). Mas maganda kung naka-on na lahat ng mga camera ng mga kausap mo. Samantalang di pa nakabukas ang camera, mukha itong pangkaraniwang tawag lang. Maaari ring magbuo ng isang tawag na may larawan sa ganitong pamamaraan. Tawagan ang kausap gamit ang videocall, pindutin ang “+” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”. Hindi lamang sa usapan at paghahanap ng…