Nasa Salford (North West, United Kingdom) na ang kasabihan at kahulugan

Hindi na maaalala ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang nakalagay sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles kung nakakaakit ang hitsura ng kakausapin niya sa inyong negosyo sa kasabihan at kahulugan. Lalo na, kapag iyon ay impormasyon ukol sa mga babayaran sa mga serbisyo. Malaki ang bisa sa mga naghahangad na mag-apply o mamimili pag maganda ang representatibo ng iyong kumpanya. Ito ang sanhi kung bakit sa mga matatagumpay na pangangalakal ay laging isang napakagandang babae ang nag-iinterbyu sa mga mag-aapply at makikipag-deal gamit ang kasabihan at kahulugan sa syudad ng Salford (North…