Nasa Red Deer (Alberta, Canada) na ang halimbawa ng sanaysay tungkol sa pamilya

Ano ang kagamitan ng halimbawa ng sanaysay tungkol sa pamilya sa opisina Hindi araw-araw pumupunta sa opisina ang mga kawaning tulad nito at sa halimbawa ng sanaysay tungkol sa pamilya sa Red Deer (Alberta, Canada) nangyayari ang lahat ng pakikipagkomunikasyon sa kanila. May mga mapapakinabangan dito para sa kawani, at ganoon din para sa namamahala. Walang tamang oras ng pag-uumpisa ng trabaho at pag-uwi kaya hindi pa kailangang gumastos sa pagpunta sa opisina. At para sa tagapangasiwa naman ay wala nang pangangailangang magpaayos ng puwesto sa kumpanya para sa trabahador, na nakakabawas ng mga gastos sa pag-upa ng puwang, mga…