Nasa Rajahmundry[29][30] (Andhra Pradesh, India) na ang halimbawa ng pampanitikan na salita

Ang paggawa ng panggrupong halimbawa ng pampanitikan na salita sa bayan ng Rajahmundry[29][30] (Andhra Pradesh, India). Ang mga pakinabang at kapintasan ng videoconference. Ito’y posibilidad na gumawa ng mga videoconference. Ang videoconference ay ibang katangi-tangi na tipo ng chat na posibleng salihan ng dalawa o higit na mas maraming kausap. At hindi lamang pormalan ang mga pag-uusap na puwedeng gawin sa videoconference. Pangkaraniwan ang pormal na paraan sa mga briefing at biglaang pagpupulong na nagaganap sa lahat ng mga opisina. Kailangang may angkop na sinusuot ang mga kausap kung ito ang okasyon sa halimbawa ng pampanitikan na salita sa Rajahmundry[29][30]…