Nasa Okoa (Tonga) na ang talumpati tungkol sa kaibigan maikli

Ang mga pakinabang at kakulangan ng videoconference May iba pang bentahe ang talumpati tungkol sa kaibigan maikli para sa Okoa (Tonga). Ito’y posibilidad na gumawa ng mga videoconference Ang kaibhan ng videoconference sa ibang mga pamamaraan ng pag-uusap ay puwede itong salihan ng maraming tagatawag. At hindi lamang pormalan ang mga pag-uusap na nangyayari sa videoconference. Laging ginagawa sa kahit anong korporasyon ang opisyal na mga kumperensya. Sa ganoong tipong talumpati tungkol sa kaibigan maikli sa Okoa (Tonga) ay may tinatalimang angkop na damit at may ginagamit na tamang liwanag (para sa maayos na kalidad ng larawan) at magaling na…