Nasa Mero (Dominica) na ang maikling kwento na may aral buod at tauhan

Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang mayroon sa paligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles kung nakakaaya ang hitsura ng kausap niya sa iyong kumpanya gamit ang maikling kwento na may aral buod at tauhan. Importante din ito kung gusto mong hindi mapansin niya masyado kung ano ang mga dapat babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Iyon ang isang mahusay na paraan na ginagamit ng mga pribadong pagamutan, network corporation at iba pang mga korporasyon na pagbebenta ng mga produkto at serbisyo ang inaatupag. marilag na kinatawan ng korporasyon…