Nasa Lugazi (Uganda) na ang halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon

Ang pakinabang ng halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon sa pangangalakal Hindi lamang sa komunikasyon at pagpapakilala ginagamit ang halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon kundi rin para sa negosyo. Puwede bang gamitin ang halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon sa pangangalakal. May mga bentahe sa ganito para sa empleyado, at ganoon din para sa tagapangasiw. Walang takdang panahon ng pag-uumpisa ng trabaho o pag-uwi at dahil dito hindi pa kailangang maubos ang pera sa papunta sa kumpanya. At saka para sa administrador naman ay hindi na kailangang magpaayos ng puwesto sa opisina para sa trabahador, na nakakatipid sa pagrerent…