Nasa Los Angeles (California, USA) na ang halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili

Ang paggawa ng pangmaramihang halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili sa lungsod ng Los Angeles (California, USA). Nakakatulong din ang halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili hindi lang sa paglilibang, kundi rin sa mga mahalagang kalakaran. Puwede bang gamitin ang halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili sa pangangalakal? Marami na ang mga boss ng mga kumpanya na nagpapasiyang mag-hire ng mga empleyadong freelance. Sa bahay gumagawa ng kanilang trabaho ang ganitong tipong empleyado, at kakausapin ang mga boss sa pamamagitan ng halimbawa ng sanaysay tungkol sa sarili sa Los Angeles (California, USA). Parehong makikinabang dito ang kawani at manager. Walang…