Nasa Leduc (Alberta, Canada) na ang halimbawa ng kasabihan at kahulugan nito

Pumapatok na sa larangan ng negosyo ang pagha-hire sa mga empleyadong gumawagawa ng trabaho nila mula sa bahay. Hindi araw-araw pumupunta sa opisina ang mga empleyadong katulad nito at sa halimbawa ng kasabihan at kahulugan nito sa Leduc (Alberta, Canada) nagaganap ang lahat ng pakikipag-usap sa kanila. Parehong may makukuhang pakinabang dito ang kawani at nangangasiwa. Walang tamang panahon ng pag-uumpisa ng trabaho at uwian at dahil dito hindi na kailangang gumastos papunta sa opisina. At mababawasan din naman ang mga gastos ng kumpanya kasi hindi na gaano karami ang mga dapat gamitin sa opisina. Di-mabilang ding mga sikat na…