Nasa L-Imġarr (Malta) na ang halimbawa ng maikling tula tungkol sa wikang filipino

Magaling na paraan ang halimbawa ng maikling tula tungkol sa wikang filipino sa lungsod ng L-Imġarr (Malta) para sa mga parating nerbyoso kung kinakailangan nilang dumaan sa mga interbyu sa isang kumpanya. Mas magandang impresyon ng kanyang sarili ang maipapakita niya sa ganoong paraan at malamang na makakahanap ng posisyong magugustuhan niya. Ang magandang katangian ng halimbawa ng maikling tula tungkol sa wikang filipino sa pangangalakal Hindi lang sa usapan at paghahanap ng bagong kaibigan may gamit ang halimbawa ng maikling tula tungkol sa wikang filipino kundi rin para sa trabaho. Marami na ang mga pinuno ng mga korporasyon na…