Nasa Kochi (IN) na ang 50 halimbawa ng bugtong

Maaari bang gamitin ang 50 halimbawa ng bugtong sa negosyo Nagiging popular na sa larangan ng negosyo ang pag-upa sa mga empleyadong gumawagawa ng trabaho nila mula sa kani-kanilang tinitirhan. Hindi araw-araw pumupunta sa kumpanya ang mga empleyadong tulad nito at sa 50 halimbawa ng bugtong sa Kochi (IN) nangyayari ang lahat ng pakikipagkomunikasyon sa kanila. Parehong may makukuhang pakinabang dito ang kawani at manager. Ang isa dito’y hindi magwawaldas ng panahon sa pagpunta sa kumpanya mula sa tinitirhan niya, tapos kaya niyang simulan ang gawain sa kahit anong minuto. At saka para sa manager naman ay hindi na kailangang…