Nasa Kafulwe (Zambia) na ang pulo ng pilipinas

Iyon ang sanhi kung bakit sa mga malalaking pangangalakal ay palaging isang napakagandang babae ang nag-iinterbyu sa mga mag-aapply at makikipag-deal gamit ang pulo ng pilipinas sa bayan ng Kafulwe (Zambia). kaaya-ayang kinatawan ng korporasyon sa pamamagitan ng pulo ng pilipinas at hindi niya makikita ang impormasyong nakalagay sa screen. May iba pang gamit ang pulo ng pilipinas para sa Kafulwe (Zambia). Ito’y pagbubuo ng mga videoconference. Ang videoconference ay isang katangi-tangi na uri ng chat na maaaring salihan ng dalawa o higit na mas maraming myembro. At hindi lamang pormalan ang mga pag-uusap na nangyayari sa videoconference. Parating ginagawa…