Nasa Kafulwe (Zambia) na ang pulo ng pilipinas

Iyon ang sanhi kung bakit sa mga malalaking pangangalakal ay palaging isang napakagandang babae ang nag-iinterbyu sa mga mag-aapply at makikipag-deal gamit ang pulo ng pilipinas sa bayan ng Kafulwe (Zambia). kaaya-ayang kinatawan ng korporasyon sa pamamagitan ng pulo ng pilipinas at hindi niya makikita ang impormasyong nakalagay sa screen. Hindi lang sa usapan at paghahanap ng mga kakilala kapaki-pakinabang ang pulo ng pilipinas kundi rin para sa negosyo. Gamit ang pulo ng pilipinas walang problema nang makaakit ng mga kliyente sa ating Kafulwe (Zambia) sa kumpanya kasi hindi mo lang puwedeng marinig ang kinakausap kundi rin nakikita. May iba…