Nasa Iż-Żebbuġ (Malta) na ang monologo tagalog halimbawa

Posible bang makakuha ng posisyon sa isang kumpanya gamit ang monologo tagalog halimbawa para sa Iż-Żebbuġ (Malta)? Maaari bang gamitin ang monologo tagalog halimbawa sa trabaho? Marami na ang mga tagapangasiwa ng mga korporasyon na nagpapasiyang maghanap ng mga empleyadong freelance. Hindi pumapasok sa kumpanya ang mga kawaning katulad nito at sa monologo tagalog halimbawa sa Iż-Żebbuġ (Malta) nangyayari ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Parehas makikinabang sa ganito ang kawani at manager. Ang una’y hindi magwawaldas ng oras sa pagpunta sa kumpanya mula sa tinitirhan niya, at puwede niyang gawin ang mga kailangang tapusin sa kahit anong saglit. Gustong…