Nasa Hampton (Virginia, USA) na ang maikling kwento alamat

Malakas ang epekto sa mga may gusting mag-apply o mamimili kung marilag ang representatibo ng iyong korporasyon. Dahil dito, ang mga maaasahang kumpanya ay lalong malimit nang nagpapahanap ng mga empleyado at nanghahalina ng mga kliyente gamit ang maikling kwento alamat sa lungsod ng Hampton (Virginia, USA) at isang marikit na sekretarya. kaaya-ayang kinatawan ng kumpanya sa pamamagitan ng maikling kwento alamat at hindi niya mamamalayan ang impormasyong nakasaad sa tabing. Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga pipirmahan niyang dokumento kung nakakaakit ang anyo ng kausap niya sa…