Nasa English Bazar (West Bengal, India) na ang halimbawa ng kwento ng kaisipan o sikolohiko

Makakalimutan ng kliyente kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang sabi sa mga pipirmahan niyang dokumento pag nakakaakit ang anyo ng kakausapin niya sa iyong opisina sa halimbawa ng kwento ng kaisipan o sikolohiko. Importante din ito kung ayaw mong mabasa niya nang maayos kung ano ang mga dapat babayaran niya sa mga bibilhin niya sa iyo. Ito ang isang magandang kaparaanan na ginagamit ng mga pribadong pagamutan, network corporation at iba pang mga negosyo na pagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang inaaalok. Ang halimbawa ng kwento ng kaisipan o sikolohiko at opisina Hindi lamang sa…