Nasa Eita (Kiribati) na ang halimbawa ng bulong sa panitikan

Hindi lamang sa komunikasyon at paghahanap ng mga kakilala kapaki-pakinabang ang halimbawa ng bulong sa panitikan kundi rin para sa trabaho. Sa pamamagitan ng halimbawa ng bulong sa panitikan simple nang makahanap ng mga mamimili sa ating Eita (Kiribati) sa opisina kasi hindi mo lamang naririnig ang kinakausap kundi rin nakikita. Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang mayroon sa paligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento pag nakakaaya ang hitsura ng kakausapin niya sa inyong kumpanya gamit ang halimbawa ng bulong sa panitikan. Makabuluhan din iyon kapag gusto mong hindi mapansin…