Nasa Eita (Kiribati) na ang halimbawa ng bulong sa panitikan

Hindi lamang sa komunikasyon at paghahanap ng mga kakilala kapaki-pakinabang ang halimbawa ng bulong sa panitikan kundi rin para sa trabaho. Sa pamamagitan ng halimbawa ng bulong sa panitikan simple nang makahanap ng mga mamimili sa ating Eita (Kiribati) sa opisina kasi hindi mo lamang naririnig ang kinakausap kundi rin nakikita. Ang magandang instrumento sa pang-aakit sa mga empleyado at mamimili ay hindi lamang magandang pagsasalita at pamain, kundi rin kaaya-ayang mukha. Ito ang dahilan kung bakit sa mga malalaking pangangalakal ay parating isang kaaya-ayang dalaga ang humaharap sa mga nagsusumite ng aplikasyon at makikipag-deal sa tulong ng halimbawa ng…