Nasa Chittagong (BD) na ang salawikain tungkol sa paggalang

Ito’y paggawa ng mga videoconference Wari iyong isang nakakatuwang pagsasalo-salo ng mga magkakabarkada Maski walang bayad sa ganitong salawikain tungkol sa paggalang sa syudad ng Chittagong (BD), mayroon ding limitasyon sa oras na puwede itong gamitin. Maaaring gamitin ang salawikain tungkol sa paggalang na katulad nito nang hindi hihigit sa apat na oras kada araw at isang daang oras kada buwan. Madidiskonek ang salawikain tungkol sa paggalang sa bayan ng Chittagong (BD) sa lubos na pagkakagamit ng oras na nakahanda sa inyo. Madali namang gumawa ng isang pangmaramihang salawikain tungkol sa paggalang sa ating Chittagong (BD). Ang kinakailangan lang ay…