Nasa Charlotte (North Carolina, USA) na ang pinagmulan ng mitolohiya

Nagiging popular na sa larangan ng pangangalakal ang pag-upa sa mga kawaning nagtatrabaho mula sa kanilang tahanan. Hindi araw-araw pumupunta sa kumpanya ang mga kawaning tulad nito at sa pinagmulan ng mitolohiya sa Charlotte (North Carolina, USA) nagaganap ang lahat ng pakikipag-usap sa kanila. May mga pakinabang dito para sa gumagawa ng trabaho, at ganoon din para sa tagapangasiw. Walang tamang panahon ng pag-uumpisa ng trabaho at uwian kaya hindi na kailangang magbayad ng pamasahe papunta sa opisina. At mababawasan din naman ang mga gastos ng kumpanya palibhasa hindi na gaano karami ang mga kailangang gamitin sa opisina. Gustong gusto…