Nasa Caledonia (Corozal District, Belize) na ang mga halimbawa ng maikling dula dulaan

Sa anong sitwasyon mas angkop ang videoconference Ito’y puwedeng gumawa ng mga videoconference. Ang videoconference ay ibang espesyal na uri ng chat na posibleng samahan ng dalawa o higit na mas maraming kasali. Puwedeng maging pormal o walang pormalidad ang ganitong paraan ng komunikasyon. Kinagawian ang opisyal na kaparaanan sa mga briefing at biglang pagtitipong na nagaganap sa kahit anong opisina. Minsan ay mayroon pang espesyal na parte ng opisina kung saan isinasagawa ang ganoong tipong mga halimbawa ng maikling dula dulaan. Ang hindi magaling sa mga halimbawa ng maikling dula dulaan para sa Caledonia (Corozal District, Belize) ay hindi…