Nasa Buen Intento Village (Trinidad and Tobago) na ang maikling kwentong filipino

Puwede bang makakuha ng posisyon sa isang kumpanya sa pamamagitan ng maikling kwentong filipino para sa Buen Intento Village (Trinidad and Tobago)? Ang paggawa ng pangmaramihang maikling kwentong filipino sa syudad ng Buen Intento Village (Trinidad and Tobago). Kailangan sa ganoong pamamaraan na gagamitin kaagad ng mga tao ang kaniya-kaniyang kamerang pangbidyo. Kapag hindi pa nila nabubuksan ang mga kamera, para itong tawag lamang na walang bidyo. Puwede ring gumawa ng isang tawag na may larawan sa susunod na paraan. Paano mag-anyaya ng kliyente sa syudad ng Buen Intento Village (Trinidad and Tobago) sa pamamagitan ng maikling kwentong filipino Ang…