Nasa Birmingham (West Midlands, United Kingdom) na ang limang halimbawa ng panitikan

Maaari bang gamitin ang limang halimbawa ng panitikan sa trabaho? Pumapatok na sa larangan ng pangangalakal ang pag-upa sa mga kawaning nagtatrabaho mula sa kanilang tahanan. Sa tahanan gumagawa ng kanilang trabaho ang ganoong tipong empleyado, at kakausapin ang mga boss sa gamit ang limang halimbawa ng panitikan sa Birmingham (West Midlands, United Kingdom). May mga mapapakinabangan sa ganito para sa kawani, at ganoon din para sa boss. Ang una’y hindi magsasayang ng oras sa pagko-commute papunta sa kumpanya galing ng tinitirhan niya, tapos maaari niyang umpisahan ang mga kailangang tapusin sa anumang oras. Marami ding mga popular na kumpanya…