Nasa Binġemma (L-Imġarr, Malta) na ang kwentong tauhan

Ang pakinabang ng kwentong tauhan sa negosyo Nakakatulong din ang kwentong tauhan hindi lang sa aliwan, kundi rin sa mga mahalagang kalakaran. Gamit ang kwentong tauhan walang problema nang makaakit ng mga mamimili sa ating Binġemma (L-Imġarr, Malta) sa kumpanya kasi hindi mo lang naririnig ang kinakausap kundi rin puwedeng makita. Gagaan ang damdamin nila sapagkat nasa isang kumportableng kapaligiran sila at kaya higit pa gaganda ang oportunidad nila na makakuha ng posisyon na inaaplayan nila. Puwede bang gamitin ang kwentong tauhan sa pangangalakal Hindi araw-araw pumupunta sa opisina ang mga kawaning tulad nito at sa kwentong tauhan sa Binġemma…