Nasa Beitbridge (Limpopo, South Africa) na ang kasabihan kahulugan

Maaari bang gamitin ang kasabihan kahulugan sa pangangalakal. Marami na ang mga puno ng mga korporasyon na nagpapasiyang mag-hire ng mga empleyadong freelance. Sa bahay nagtatrabaho ang ganitong klaseng kawani, at kakausapin ang mga boss sa pamamagitan ng kasabihan kahulugan sa Beitbridge (Limpopo, South Africa). May mga pakinabang sa ganito para sa kawani, at ganoon din para sa namamahala. Ang isa dito’y hindi magsasayang ng oras sa pagko-commute papunta sa opisina mula sa tirahan niya, at puwede niyang asikasuhin ang mga dapat gawin sa kahit anong saglit. At kakaunti din naman ang mga ginagastos ng kumpanya kasi hindi na masyadong…