Nasa Bangalore (Karnataka, India) na ang ibat ibang maikling kwento

Posible bang makakuha ng posisyon sa isang kumpanya sa pamamagitan ng ibat ibang maikling kwento para sa Bangalore (Karnataka, India)? Ang magandang instrumento sa pang-aakit sa mga puwedeng tanggapin sa trabaho at kliyente ay hindi lang mahusay pagsasalita at panghalina, kundi rin kaaya-ayang anyo. marilag na kinatawan ng kumpanya salamat sa ibat ibang maikling kwento at hindi niya mapapansin ang impormasyong nakalagay sa screen. Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang sabi sa mga pipirmahan niyang dokumento pag nakakaakit ang anyo ng kausap niya sa inyong kumpanya gamit ang ibat ibang maikling…