Nasa Baltimore (Maryland, USA) na ang halimbawa ng tulang naglalarawan

May tsansa bang makahanap ng trabaho gamit ang halimbawa ng tulang naglalarawan para sa Baltimore (Maryland, USA). Higit na kaaya-ayang impresyon ng kanyang sarili ang maipapakita niya sa ganitong kaparaanan at posible na makakakuha ng posisyong magugustuhan niya. Parehong may makukuhang pakinabang sa ganito ang trabahador at pinuno. Walang nakatakdang panahon ng pasukan o pag-uwi kaya hindi pa kailangang magbayad ng pamasahe papunta sa opisina. At kakaunti din naman ang mga gastos ng korporasyon dahil hindi na gaano karami ang mga dapat gamitin sa opisina. Mahilig din sa halimbawa ng tulang naglalarawan sa bayan ng Baltimore (Maryland, USA) kahit ang…