Nasa Abuja (FCT, Nigeria) na ang 20 salawikain at kahulugan

Lumalaganap na sa larangan ng pangangalakal ang pagha-hire sa mga kawaning gumawagawa ng trabaho nila mula sa bahay. Hindi araw-araw pumupunta sa opisina ang mga kawaning tulad nito at sa 20 salawikain at kahulugan sa Abuja (FCT, Nigeria) nangyayari ang lahat ng komunikasyon sa kanila. May mga pakinabang dito para sa kawani, at ganoon din para sa namamahala. Walang tamang oras ng pagpunta sa opisina o uwian kaya hindi na kailangang maubos ang pera sa papunta sa kumpanya. At saka para sa administrador naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa kumpanya para sa empleyado, na nakakabawas ng mga…