Nasa Abidjan (CI) na ang 10 utos ng diyos

Puwede bang gamitin ang 10 utos ng diyos sa trabaho Lumalaganap na sa daigdig ng pangangalakal ang pag-upa sa mga empleyadong nagtatrabaho mula sa bahay. May mga pakinabang sa ganito para sa kawani, at ganoon din para sa tagapangasiw. Ang una’y hindi magwawaldas ng panahon sa pagko-commute papunta sa opisina mula sa tinitirhan niya, at saka maaari niyang umpisahan ang gawain sa anumang saglit. Tapos para sa manager naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa opisina para sa trabahador, na nakakatipid sa pag-upa ng silid, mga gamit na pang-opisina at kuryente. Mahilig din sa 10 utos ng diyos…