Nasa Aaron (Malawi) na ang 10 halimbawa ng bugtong na may sagot

Makakalimutan ng kliyente kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles kung nakakaakit ang hitsura ng kausap niya sa inyong negosyo sa 10 halimbawa ng bugtong na may sagot. Makabuluhan din ito kapag ayaw mong mabasa niya nang lubos kung ano ang mga dapat babayaran niya sa mga ipapagawa niya sa iyo. Iyon ang isang magaling na paraan na ginagamit ng mga pribadong ospital, network corporation at iba pang mga kumpanya na pagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang ginagawa. Magandang instrumento ang 10 halimbawa ng bugtong na may…