Nandito na sa Wa (Upper West, Ghana) ang halimbawa ng lathalain tungkol sa edukasyon

Makakalimutan ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid niya at kung ano ang nakalagay sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento pag nakakaaya ang anyo ng kausap niya sa inyong kumpanya sa halimbawa ng lathalain tungkol sa edukasyon. Makabuluhan din ito kapag ayaw mong pansinin niya nang lubos kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Iyon ang isang magandang pamamaraan na ginagamit ng mga pribadong pagamutan, network corporation at iba pang mga kumpanya na pagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang ginagawa. Ang magandang katangian ng halimbawa ng lathalain tungkol sa edukasyon sa…