Nandito na sa Tullamore (Ireland) ang alamat ng kwintas maikling kwento

Ang pagbubuo ng panggrupong alamat ng kwintas maikling kwento sa bayan ng Tullamore (Ireland). Ang dapat lang gawin ay pumili ng mga myembro sa listahan ng mga kontak na gusto mong isali at pindutin ang nakalagay na “Gumawa ng bagong grupo”, at saka pindutin nang isa-isa ang lahat ng mga gusto mong myembro at pindutin ang “Tumawag”. Mas maganda kung nakabukas na lahat ng mga camera ng mga kakausapin mo. Kung di pa nila nabubuksan ang mga web camera, para itong tawag lang na walang bidyo. Mayroon ding iba pang kaparaanan ng mabilisang paggawa ng tawag na may larawan. Mag-umpisa…