Nandito na sa Ta‘ Kuxxina (In-Nadur, Malta) ang mitolohiyang pilipino mga diyos

Saang sitwasyon mas magandang gamitin ang videoconference? Sa pamamagitan ng mitolohiyang pilipino mga diyos madali nang makapag-anyaya ng mga kliyente sa ating Ta‘ Kuxxina (In-Nadur, Malta) sa opisina sapagkat hindi mo lang naririnig ang tao kundi rin nakikita. Puwede bang gamitin ang mitolohiyang pilipino mga diyos sa trabaho? Nagiging popular na sa larangan ng negosyo ang pag-upa sa mga kawaning nagtatrabaho mula sa kani-kanilang tinitirhan. May mga mapapakinabangan dito para sa empleyado, at ganoon din para sa tagapangasiw. Ang isa dito’y hindi magsasayang ng panahon sa pagpunta sa kumpanya mula sa bahay, at maaari niyang gawin ang gawain sa kahit…