Nandito na sa Ratanda (Gauteng, South Africa) ang halimbawa ng salawikain tungkol sa edukasyon

Puwede bang gamitin ang halimbawa ng salawikain tungkol sa edukasyon sa negosyo? Hindi talaga mauubos ang listahan ng mga magagaling na katangian ng halimbawa ng salawikain tungkol sa edukasyon para sa Ratanda (Gauteng, South Africa). Ito’y posibilidad na gumawa ng mga videoconference. Ang videoconference ay isa pang espesyal na uri ng chat na maaaring salihan ng dalawa o higit na mas maraming kasali. At hindi lamang pormalan ang mga pag-uusap na nagaganap sa videoconference. Laging ginagawa sa kahit anong korporasyon ang opisyal na mga panggrupong tawag. Mayroon ding mga kumpanya na may malaking kuwarto na nakaayos para sa mga ganoong…