Nandito na sa Orania, Northern Cape (Northern Cape, South Africa) ang tulang pangkaibigan tagalog

Puwede bang gamitin ang tulang pangkaibigan tagalog sa pangangalakal. Marami na ang mga boss ng mga kumpanya na pumipiling mag-hire ng mga empleyadong freelance. Sa bahay nagtatrabaho ang ganitong tipong kawani, at kakausapin ang mga boss sa pamamagitan ng tulang pangkaibigan tagalog sa Orania, Northern Cape (Northern Cape, South Africa). May mga mapapakinabangan dito para sa gumagawa ng trabaho, at ganoon din para sa boss. Walang takdang panahon ng pag-uumpisa ng trabaho at uwian at dahil dito hindi na kailangang magsayang ng pera sa pagpunta sa opisina. At para sa boss naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa…