Nandito na sa Kigali ang uri ng maikling kwento

At isa pa sa mga ito’y paggawa ng mga videoconference. Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga paraan ng pag-uusap ay kaya itong samahan ng maraming tagatawag. Posibleng maging pormal at impormal ang ganitong kaparaanan ng komunikasyon. Kinagawian ang opisyal na kaparaanan sa mga briefing at biglang pagpupulong na isinasagawa sa anumang opisina. Kinakailangang may tamang sinusuot ang mga kasali kung iyon ang pagkakataon sa uri ng maikling kwento sa Kigali at tahimik ang mga paligid para tuloy-tuloy ang usapan. Minsan ay mayroon pang espesyal na bahagi ng opisina kung saan isinasagawa ang ganoong tipong uri ng maikling kwento. Ang…