Nandito na sa Campbell (Dominica) ang mga kasabihan tungkol sa kabataan

Paano makaakit ng mamimili sa bayan ng Campbell (Dominica) sa pamamagitan ng mga kasabihan tungkol sa kabataan Ang ginagamit sa pang-aakit sa mga empleyado at mamimili ay hindi lamang mahusay pagsasalita at panghalina, kundi rin magandang anyo. Dahil dito, ang mga mapagtitiwalaan kumpanya ay higit na kadalasan nang nagpapakuha ng mga empleyado at nanghahalina ng mga kliyente gamit ang mga kasabihan tungkol sa kabataan sa lungsod ng Campbell (Dominica) at isang marikit na sekretarya. Kayang makuha ang mamimili ng magandang kinatawan ng korporasyon sa pamamagitan ng mga kasabihan tungkol sa kabataan at hindi niya mamamalayan ang impormasyong nakalagay sa screen….