Nandito na sa Brisbane (Queensland, Australia) ang maikling kwento tagalog

Ang magandang instrumento sa pang-aakit sa mga puwedeng i-hire at mamimili ay hindi lamang magandang pagsasalita at pamain, kundi rin magandang anyo. Dahil dito, ang mga mapagtitiwalaan kumpanya ay mas malimit nang nagpapahanap ng mga iha-hire at nang-aakit ng mga kliyente sa pamamagitan ng maikling kwento tagalog sa syudad ng Brisbane (Queensland, Australia) at isang magandang sekretarya. Malaki ang tsansang maakit ang mamimili ng magandang kinatawan ng korporasyon gamit ang maikling kwento tagalog at hindi niya mapapansin ang mga detalyeng nakasaad sa screen. Makakalimutan ng kliyente kung ano ang mayroon sa paligid niya at kung ano ang nakalagay sa mga…