Nandito na sa Bambous Virieux (Grand Port, Mauritius) ang halimbawa sa salawikain

Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang nasa paligid-ligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles pag nakakaakit ang hitsura ng kakausapin niya sa inyong kumpanya sa halimbawa sa salawikain. Makabuluhan din iyon pag ayaw mong pansinin niya nang maayos kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Ang halimbawa sa salawikain at trabaho Sa anong sitwasyon mas angkop ang videoconference? May iba pang pakinabang ang halimbawa sa salawikain para sa Bambous Virieux (Grand Port, Mauritius). Ito’y posibilidad na gumawa ng mga videoconference. Ang kaibhan ng videoconference sa…