Nandito na sa Ahmadpur East (Punjab, Pakistan) ang alamat ng saging

Hindi na maaalala ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang nakalagay sa mga pipirmahan niyang papeles kung nakakaakit ang anyo ng kausap niya sa inyong kumpanya sa alamat ng saging. Makabuluhan din iyon pag ayaw mong pansinin niya nang maayos kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Iyon ang isang magaling na pamamaraan na ginagamit ng mga pribadong pagamutan, network corporation at iba pang mga pangangalakal na pagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang ginagawa. Halos wala ngang hangganan ang lista ng mga mahuhusay na katangian ng alamat…