Nakarating na sa Trois-Rivières (Quebec, Canada) ang 3 halimbawa ng kasabihan

Makakalimutan ng kliyente kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang sabi sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento kung nakakaaya ang mukha ng kakausapin niya sa iyong kumpanya gamit ang 3 halimbawa ng kasabihan. Mahalaga din iyon kapag gusto mong hindi mabasa niya nang maayos kung ano ang mga dapat babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Iyon ang isang magandang pamamaraan na ginagamit ng mga pribadong pagamutan, network corporation at iba pang mga pangangalakal na pagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang inaaalok. Mahusay kagamitan ang 3 halimbawa ng kasabihan sa lungsod ng Trois-Rivières (Quebec,…