Nakarating na sa Sorel-Tracy (Quebec, Canada) ang maikling tula tungkol sa kapaligiran

Ang pakinabang ng maikling tula tungkol sa kapaligiran sa negosyo Hindi lang sa komunikasyon at pagpapakilala ginagamit ang maikling tula tungkol sa kapaligiran kundi rin para sa negosyo. Halos wala ngang hangganan ang lista ng mga magagandang katangian ng maikling tula tungkol sa kapaligiran para sa Sorel-Tracy (Quebec, Canada). Ito’y pagbubuo ng mga videoconference Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga paraan ng pag-uusap ay puwede itong salihan ng maraming tagatawag. Maaaring maging opisyal at walang pormalidad ang ganoong pamamaraan ng komunikasyon. Karaniwan ang pormal na pamamaraan sa mga briefing at biglaang pagtitipong na ginagawa sa anumang opisina. Mayroon pang…