Nakarating na sa San Bernardino (California, USA) ang kasabihan tungkol sa wikang filipino

Hindi na maaalala ng mamimili kung ano ang nasa paligid-ligid niya at kung ano ang sabi sa mga pipirmahan niyang papeles kapag nakakaaya ang anyo ng kausap niya sa inyong kumpanya sa kasabihan tungkol sa wikang filipino. Importante din iyon kapag ayaw mong mabasa niya nang lubos kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga bibilhin niya sa iyo. Ito ang isang magaling na pamamaraan na ginagamit ng mga pribadong klinika, network corporation at iba pang mga kumpanya na pagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang inaaalok. Puwede bang gamitin ang kasabihan tungkol sa wikang filipino sa trabaho. Kaya,…