Nakarating na sa Matsuyama (JP) ang magbigay ng 5 halimbawa ng salawikain

Maaari bang gamitin ang magbigay ng 5 halimbawa ng salawikain sa negosyo Sa bahay nagtatrabaho ang ganoong tipong kawani, at kakausapin ang mga manager sa pamamagitan ng magbigay ng 5 halimbawa ng salawikain sa Matsuyama (JP). May mga pakinabang sa ganito para sa gumagawa ng trabaho, at ganoon din para sa boss. Walang tamang panahon ng pasukan o pag-uwi at dahil dito hindi na kailangang magbayad ng pamasahe sa pagpunta sa kumpanya. Tapos para sa tagapangasiwa naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa opisina para sa trabahador, na nakakabawas ng mga gastos sa pag-upa ng puwang, kagamitang pang-opisina…