Nakarating na sa Mangadab (Baiti, Nauru) ang katangian ng mitolohiya

Ano ang puwedeng gawin para mag-anyaya ng mamimili sa bayan ng Mangadab (Baiti, Nauru) gamit ang katangian ng mitolohiya Nakakatulong din ang katangian ng mitolohiya hindi lamang sa aliwan, kundi rin sa mga makabuluhang proyekto. Puwede bang gamitin ang katangian ng mitolohiya sa trabaho? Marami na ang mga tagapangasiwa ng mga korporasyon na nagpapasiyang maghanap ng mga empleyadong freelance. May mga bentahe sa ganito para sa kawani, at ganoon din para sa namamahala. Ang isa dito’y hindi magwawaldas ng panahon sa pagpunta sa opisina galing ng tirahan niya, tapos maaari niyang simulan ang mga dapat gawin sa anumang oras. At…