Nakarating na sa Lucea (Hanover, Jamaica) ang halimbawa ng tanka tungkol sa kalikasan

Ang paggawa ng panggrupong halimbawa ng tanka tungkol sa kalikasan sa bayan ng Lucea (Hanover, Jamaica). Simple lang ang pagsasama ng maraming tao sa isang chat sa halimbawa ng tanka tungkol sa kalikasan sa ating Lucea (Hanover, Jamaica). Kailangan sa ganoong kaparaanan na io-on kaagad ng mga kasali sa usapan ang kaniya-kaniyang web camera. Pag hindi pa nila ino-on ang mga kamera, para itong tawag lamang na walang bidyo. Mayroon ding iba pang pamamaraan ng mabilisang pagbubuo ng tawag na may video. Tawagan ang kausap gamit ang videocall, pindutin ang “ ” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”. Hindi na…