Nakarating na sa Lae (Morobe, Papua New Guinea) ang dalawang aso maikling kwento

Ano ang kagamitan ng dalawang aso maikling kwento sa kumpanya. Posible bang makahanap ng posisyon sa isang kumpanya sa pamamagitan ng dalawang aso maikling kwento para sa Lae (Morobe, Papua New Guinea)? Luluwag ang damdamin nila palibhasa nasa isang kumportableng lugar sila at dahil dito mas gaganda ang oportunidad nila na magkaroon ng posisyon na hinahabol nila. Paano maaaring magsali ng maraming kausap sa isang chat sa dalawang aso maikling kwento sa syudad ng Lae (Morobe, Papua New Guinea). Mamimili ka lamang ng mga myembro na ibig mong isali sa chat at pipindot ng “Gumawa ng bagong grupo”, pagkatapos nito…