Nakarating na sa Lae (Morobe, Papua New Guinea) ang dalawang aso maikling kwento

Ano ang kagamitan ng dalawang aso maikling kwento sa kumpanya. Marami na ang mga boss ng mga kumpanya na namimiling maghanap ng mga kawaning freelance. Hindi araw-araw pumupunta sa opisina ang mga kawaning katulad nito at sa dalawang aso maikling kwento sa Lae (Morobe, Papua New Guinea) nangyayari ang lahat ng pakikipagkomunikasyon sa kanila. Parehas makikinabang sa ganito ang empleyado at nangangasiwa. Walang takdang panahon ng pasukan o uwian at dahil dito hindi na kailangang maubos ang pera sa papunta sa opisina. Di-mabilang ding mga popular na korporasyon na gumagamit ng dalawang aso maikling kwento sa lungsod ng Lae (Morobe,…